Archiv autora: Ženská logika

„Češi, odmítáte ekologický fanatismus? Nevadí, my to do vás natlačíme třeba násilím!“


Poslední doba je pro ekoenviromentalismus jako stvořená. Pravidelně komentuji mnoho pokusů lidi oblbnout a zcela zotročit touto novou ideologií hraničící až s náboženstvím. Nuže, podíváme se zblízka na jeden indoktrinační článek.

 

Zachytil jsem v médiích jeden zvláště povedený článek, který vytvořila trojice redaktorů jimiž jsou Jiří Burýšek, investigativec Petr Juna a „arbitr“ sociálních sítí a Bakalův kůň, velký obdivovatel Gréty Thunberg Filip Vích. Nechci a nebudu tu rozebírat každého jednotlivého z nich, názor si udělejte sami, dle odkazů. Nicméně je dobré podotknout, že všichni tři jsou svým způsobem z jedné strany barikády a tedy se nelze divit, že své síly spojili.

Článek, který mě tak trochu navnadil zvednout to pomyslné pero a udělat si vlastní výtah a závěr je zde.

Můžeme samozřejmě sáhodlouze diskutovat o těch pro a proti a beztak se nedobereme žádného souznění. Prostě každý máme asi jiné vnímání, je to vlastně stejné jako u politických názorů. O tom ale také psát nechci. Co jsem chtěl, je rozbor jednotlivých bodů v článku, který tito tři redaktoři – aktivisté, nyní použiji nekorektního slova, vypotili. Tak jsem si dal tu práci a prošel jednotlivá uvedená data. Co na ně říci? Je to jednoduché, dá se to stylizovat asi takto: „Češi, odmítáte extrémní ekologický enviromentalismus? Nevadí, my ho do vás natlačíme třeba i násilím!“

Nuže k datům, podíváme se na to bod po bodu:

Bod 1) CO2 a jeho produkce

Co se týká dat o CO2, jsou to data jednak teoretická a nikde není odkaz na jejich podporu nebo nějaký výzkum a z části se jedná o statistiky. Je uveden jen zdroj, který to tvrdí bez jmenovitých členů vědecké komunity a jejich počtu. Zvláštní. Navíc, příklad benzínového automobilu produkujícího 200g CO2 na km..Pardon, mám auto z roku 2002, poměrně silné, 4 válec, benzín, 1,8 litru, 160 koní a probůh, nemám turbo!! Moje průměrná produkce CO2 v takovém voze je dle měření asi 185g na km. Tedy ptám se logicky, jak může mít auto, staré 17 let nižší emise než dnešní rádoby moderní auta? Dává to někomu smysl?

Navíc, produkce CO2 prokazatelně na klima vliv nemá. Nebo tedy má, ale tak minimální, že by jsme to ani nepoznali. Jak to vím? Tu je pádný argument: stačí si najít celý výzkum a práci pánů Neda Nikolova a Karla Zellera o atmosférickém tlaku, působení slunečního záření atd. Odkaz sem záměrně nedám, protože tu studii lze najít kdekoliv a i vyjádření k ní jsou různá. Obecně se ale samozřejmě nikde raději neuvádí, protože to je v momentálním trendu nevhodné. Čím by pak byla živa Gréta a její loutkovodiči? Jediné, co poskytnu, je tento odkaz, který to zcela jedinečně vystihuje i s platnými argumenty doloženými i zdroji, jmény a názvy.

Bod 2) Plasty v řekách a mořích

Ano, to je problém. Nejsem ignorant a pokud jste shlédli video v bodě 1, mohu říct, že se považuji s ohledem na 4 jmenované skupiny spíše za skeptika. Jenže navrhnuté řešení je kontraproduktivní. Dobře, omezíme produkci plastů a nahradíme ji dřevem nebo papírem…víte z čeho se dělá papír? Je to učivo základní školy. Tedy utrpí na to konto lesy…a víte co dělají lesy? Krom toho, že vyrábí kyslík a spotřebovávají CO2 (které ale také sami vytváří svým rozkladem) také poskytují přirozený stín a ochlazují tím zemi, zadržují vodu a působí proti erozím. Zkrátka je to jakási bariéra proti podobným výkyvům, která sice změny nezastaví, ale je pomyslnou zdí, za kterou se lidstvo může ukrýt. Navíc stromy jakéhokoliv druhu jsou němými svědky historie samotné země. No jo, jenže my je budeme v rámci boje „za klima“ devastovat ještě víc než jsou. Logické uvažování, že? Mimochodem, u nás tolik přetřepávaný kůrovec je samotným důsledkem politiky Bursíkovo legie Zelených, jak se lze dozvědět zde. Navíc, rozesmála mě ta snaha nějakého fast food řetězce, kde nechali udělat eko brčka u kterých pak zjistili, že jsou nerecyklovatelná. To je prostě k popukání. A když se to vezme globálně a dle představené mapky, nebylo by lepší apelovat na asijské státy, aby přistoupili k větším restrikcím vůči nadužívání plastů a investovali do lepšího systému recyklace a likvidace odpadů? Vždyť proboha dáváme peníze kam se dá (často i nedá), tak můžeme, když máme být tak klimauvědomělá EU, finančně pomoci Číně nebo Indii aby se tento problém podařilo zvrátit. Jenže tam ta vůle není…nebo že by to bylo v něčem jiném?? Kdo ví…

V každém případě, přepočet na hlavu je dá se říct také „na hlavu“, protože nelze přeci počítat tuny vyrobeného plastu na jednoho obyvatele, když se ne všechen plast používá právě pro obyvatele. Jsou plasty používané v průmyslu a také se výroba v rámci glogalistiky vyváží ze státu ven. Tudíž tento údaj je značně zkreslený a naprosto bezcenný.

Bod 3) Miliony tun vyhozeného jídla

Tam je to bohužel pravda. Nelze s tím polemizovat a vcelku se dá souhlasit s tím, že množství jídla, které vyhodíme se dostává do vysokých čísel. Nicméně, vyvstává tu otázka. Co je příčinou? Tady nelze označit za příčinu systém a vlastně ani lidi samotné. Jde o to, že lidé se v historii nikdy střídmosti moc neučili, máme to prostě v sobě. Zde nepomůže dle mého nic jiného, než správný apel a evoluce. Chce to prostor a čas, prostor….a čas…jako v geologii, ta je také o tlaku a času.

Co se vody týká, dle statistických údajů v článku neuvedených je spotřeba vody v ČR jednou z nejnižších v Evropě. Záměrně to redaktoři zamlčeli a nebo to prostě nevědí? Naše vodohospodářství se celkově zlepšuje, ale není to tím, že by jsme byly odpovědnější, ale prostě tím, že voda je drahá a neustále proklamovaná průměrná hrubá mzda přes 32 tisíc korun ve dvou třetinách obyvatel neodpovídá realitě. Lidé si prostě vyšší náklady dovolit nemohou. U potravin je to jinak, jelikož v tomto případě jsme odkázáni na dovoz a chudý český člověk si místo jednoho kvalitního jablka z lokálního sadu raději koupí 3 dovezené z velkosadů někde v Polsku či ještě hůř z Číny nebo Jižní Ameriky. Co na tom, že nutričně je skoro prázdné.

A nakonec elektrická energie. Samozřejmě, u nás je z větší části postavená na uhelných elektrárnách, jelikož je naše země takto surovinově vybavená. Snažíme se to omezit plány na výstavbu jaderných, ale to se zase nelíbí našim jižním a západním sousedům, kteří proti jádru brojí. A teď je tu dilema, přičemž vynechám to, že produkce oxidu uhličitého nemá na klima takový vliv jak si někdo myslí, což jsem psal už výše. Tedy, naše malá země oplývající uhelnými pánvemi a uranovými ložisky by dle nich měla nahradit výrobu energie solárními panely, ačkoliv naše rozloha je oproti nim nevelká a navíc počty slunečných dní by tu situaci moc nevylepšily, větrnými elektrárnami, ačkoliv poryvy větru tu nejsou nikterak významné vzhledem k naší poloze nebo vodními elektrárnami, které jsou jednak nejméně z těch všech efektivní a druhak, přespřílišná regulace toku stavěním přehrad je také kontraproduktivní protože tím ovlivníme mnoho a mnoho jiných ekologických procesů, přičmž důsledek by mohl být až katastrofální. Co tedy dělat? Patrně zhasnout a mlčet…Krom toho, přestože se stále debatuje o tom, že energie bude zanedlouho nedostatek a vyloučením jádra by se situace jen zhrošila, plánuje se tu výstavba nabíjecích stanic a masová výroba a využití elektromobilů a to v rámci nejen Evropy, ale nejlépe celého světa. Nejdou tyhle dvě věci tak trochu proti sobě? Copak to nikoho ještě nenapadlo?

Bod 4) Stoupá teplota i počet katastrof

Jistě, teplota stoupá a klesá v závislosti na množství faktorů, který dle mnou již zpočátku zmíněné studie ale nijak nesouvisí s množstvím CO2. V článku je zobrazen graf vykreslující stoupající teplotu..a to docela závratně. Jenže ten graf je jen z 20. století. Z hlediska geologického je to tzv. „prd ve větru“. Pokud si někdo chce udělat skutečný obrázek o vývoji teploty, je snadné najít grafy z měření polární stanice Vostok, které jsou uvedeny např. zde. Na něm je jasně patrné, že teplota a tedy i síla ledovců za poslední stovky let celkem cyklicky rostla i se snižovala a to bez ohledu na činnost člověka, který začal vyšší emise produkovat až v posledních asi dvou stech letech. Teplota na zemi byla před 50 tisíci lety dokonce ještě vyšší než dnes. Z grafu se dá tedy vyčíst (stejně jako ze studie Nikolov – Zeller), že po každém zvýšení teploty bude zákonitě následovat její snižování. Můžeme to odvrátit? Těžko. Je to zkrátka dáno přírodními a fyzikálními jevy, kterými se naše planeta řídí již stovky miliónů let. A to bez našeho přičinění….

Co se přírodních katastrof a jejich vztahu ke změnám klimatu týče, tam jsem zcela „nepolíben“ a tedy tuto pasáž takticky vynechám. Nicméně musím poznamenat, že to, co nazýváme přírodními katastrofami je z pohledu Přírody jako živého organismu s vlastními zákony jen průvodním jevem změn a dá se tedy očekávat, že počet jevů bude stoupat či klesat v závislosti na změnách. Jsem přesvědčen, že je to zkrátka přirozené

Závěrem

Tedy z toho všeho mi jde hlava kolem. Mám na to asi jen jeden, svůj osobní pohled. Každá ideologie, každá diktatura, kterou bylo lidstvo nuceno snášet, ať už to byl nacismus, fašismus, komunismus nebo jiná totalitní ideologie nebo diktatura, vždy narazila na své mantinely a padla. Lidé ji odmítli. Kapitalismus dal lidem jiný pohled, otevřel mnohé možnosti a jeho nedostatky při správném vedení se sice vždy nějak dostali na povrch a vznikla krize, ale pokaždé se vyřešila a jelo se dál. Tudíž ostatní ideologie neuspěli, kapitalismus zatím ano. A to je asi kámen úrazu. Lidé v kapitalismu jsou totiž nezávislejší, myslí až příliš svobodně a jako takový se dají velmi špatně ovládat. Nezbývá tedy nic jiného, než vymyslet nový způsob, jak jejich myšlení směřovat k tomu, že potřebujeme ovládat a to zcela dobrovolně. Teze a doktrýny o míru, klidu na práci, humanismu a mnohých jiných tu už byly a lidé je nepřijali s tak velkým nadšením jak se asi čekalo. Ani migrační krize jakožto ukázka solidarity a humanismu nedopadla dle očekávání a mnohé národy se vzpírají nucenému přijetí cizích kultur za cenu obětování své vlastní. Jak si jistě všímáte, vše z toho utichlo a teď je tu nové náboženství: Ekologické. Je správné zajistit kontinuitu života, obrodu přírody a její ochranu, nicméně fanaticky trvat na nulové uhlíkové stopě a emisích nás žene zpět do jeskyní a na stromy a ani tak nebudeme úplně „čistí“. Zabýváme se spotřebou hovězího masa místo toho, aby jsme se zabývali exponenciálním nárůstem populace a to zejména v zemích tzv. třetího světa. Lidsky vzato, problém není v otázkách zda klima se mění či nikoliv. Mění se a víme to. Problém je v tom, že určujeme příčiny na základě dojmů z výzkumů, které nám jen potvrzují to, že se něco děje a bez toho aniž by jsme chápali jak moc na to má vliv to, co se děje kolem planety a ne na ní samotné. Dav se fanatizuje, dav se manipuluje, dav je zbavován svobod a práv na vlastní volbu a názor a hlavně, je cenzurován. Nefungujeme na principu pro a proti, na principu svobodné diskuze, už dávno ne. Dnes se princip obrátil do stylu „Jsi s námi? Máš správný názor? Vítej. Nejsi s námi? Nesdílíš náš názor? Nejsi hodný diskuze!“ a pak konečný extrém „Oponuješ? Chceš se stavět proti? Umlčíme tě! Zlikvidujeme tě! Společensky, finančně, jakkoliv!“ Tak to dnes chodí…

Zdroj: https://jankavrza.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=729298

 

Autor: Jan Kavrza

Sdílejte s přáteli:

Aeronet je platforma zhrzených vlastenců

Je to kampaň

Aeronet je v době voleb, odkladištěm zhrzených odpadlíků, či zrádců, kteří pro mrzký peníz, založili rychle, nové vlastenecké strany. Získat 1% a hned je 30 kaček za hlas.

Proti SPD, vychází smyšlené články a videa, hlavně z klávesnice nejmenovaného pána, jehož styl je nenapodobitelný. Buď popisuje fotografie a přimaluje si příběh nebo rozebírá video a svou anylýzu bere, jako důkazní materiál. Zhrzený a potupený, ještě dnes nemůže zapomenout, že pracoval, nosil letáky, natáčel videa a stál u petičního stánku SPD. Jak drzé a troufalé v jeho očích, že se mu nedostalo žádné funkce. Stejně tak i  trojici poslanců, kteří cedili pro SPD krev a světe div se, ani oni si ambice nenaplnili. Paní Nevludová, si  vše v Peru určitě vynahradila. Ti co dřeli a udělali kus práce pro SPD se cítili nedocenění a právem, ale odešli a nešpinili. Nebyli zhrzení, jen zklamaní a neměli ambice.

Nyní je hitem ironické video od kandidáta SPD Roberta Vašíčka.

Video sestříhali mladí admini, kteří si založili fake stránky Tomio Okamura mi dal Ban. Některé zdroje říkají, že za těmito stránkami může stát i samotný pan Volný. Většina z nich jsou youtubeři. Video bylo po sestříhání vhozeno do vlastenecké skupiny Tomia Okamury, a  začalo se šířit závratnou rychlostí. Kdo nezná úpravy videí si myslel, že se skutečně pan Vašíček ztotožňuje s islámem. Ironie a negativita, byla totiž z videa odstraněna. Sestříháním videa se ztratila myšlenka a záměr natočení videí.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmodulate.ai%2Fconvert%3Ffbclid%3DIwAR04m_bRuJf5O9Ors5V5u6oWfVzWM3YmJJBBpPZdcNyzrLRW9XMTh0LWD64&h=AT2mq6n8uLsaENZ0hnte2MynwzF2BJIHp3rRiTwIUQhD6wIRVxeG3rH3SXisQm2YLDAhU9MJERPtPf0Ic-VnzkmKO-pOpKJsFqdn9PoJEWHfE-Z2FXOBQFP1sXhGeWeDsw

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLsv38PkLsGU%26fbclid%3DIwAR34pMerh-od9qefiqrNSAytJJswaCLXRUZZrZCWZQ2Bxx7vHIGceiToGTo&h=AT1AkKw1ENxaasVwJGz3PdTvklUfLd0EeLkdt0rxUEFexzYSx75TFvtX0R8cxp6PuAw_ZTTqubc3A29zomgSa-r3VIl-ixkzVKuB3J21CMld4JaoJ6wuzKNgLCkUwfYwhQ


https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/sefkontrolor-kala-s-poslanci-na-machu-picchu_1905220600_ace

SPD ví, jaké plány má EU s naší zemí a s celou Evropou. Sjednocení všech národů, bez jakéhokoliv rozdílu tradic a etnicity a bez hranic, každého států. Jak se zmocníte všech přírodních zdrojů? Budete jim vládnout a budete je vlastnit. Vše bude patřit všem. Nejprve v rámci humanity, integrujete  svět v jednu zemi, pro všechny. Projekt Afrika 2030 – 2063, je Afrika vyspělejší a modernější než Evropa. To, ale  není vše. Z Turecka do západní Evropy, vedou kanály převaděčů. Cena za osobu do EU je 1000 Euro a do Kanady, je to 7500 Eur. Arabové znají naše zákony i vízovou povinnost a tvrdí, že jim Aláh požehnal naší zemi. Pokud nezvolíme SPD, jedinou stranu, která to může zastavit nebo zabrzdit, prohrajeme svou zemi.

Je zapotřebí, teď spojit všechny hlasy vlastenců a přemluvit k volbám, co nejvíce lidí. V parlamentních volbách podpoříme všechny ty nově vzniklé, abychom vyhodili od koryt dosavadní vlády, které z nás mají jen profit. Prodali nás i naší zemi. Pojďte nyní podpořit s námi lídry SPD a v parlamentních volbách se rozdělíme tak, abychom měli v parlamentu jen vlastenecké strany.

https://au.int/en?fbclid=IwAR3cxJIXKRtnBqR4hEywGaN1qOTz1bBDJuDHAk7Y58S9DpZINY8wCEmq2UU

odkaz na projekt nová Afrika 2030-2063- hledejte pod agenda 2030, agenda 2063.

https://www.facebook.com/ljoawhjraa/?hc_location=ufi

https://www.facebook.com/groups/299826883385365/?hc_location=ufi

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-1122951357802254/?hc_location=ufi

Převáděcí kanály z Turecka do Evropy a do Kanady.  Bez jakéhokoliv strachu na Facebooku jako poradentsví, tranzit nebo cestovní agentura. 

autor Krvavá Palestina

Volte SPD a její lídry. Volte svobodnou a suverénní Českou Republiku

k

Sdílejte s přáteli:

Je Rusko opravdu agresor?

Rusko nechce válku

 

Také vám vrtá hlavou, proč si USA a EU myslí, že neumíme rozeznat pravdu od nepravdy? Ty štvavé kampaně plné lží, bez jakéhokoliv důkazu a bez pořádných argumentů. Tyto kampaně nám mají ukázat, jak je Rusko agresivní ve svém rozpínání se po celém světě. Západní velmoci každému v zájmu mocenství, chtějí rozkazovat a každého chtějí ovládat. Ukrajinu nechtějí nechat být samostatnou a silnou v ekonomice a nedovolí jí demokraticky fungovat. Lžou světu, že  se Ukrajina mohla mít tak skvěle po boku EUUSA. Přitom jí pouze zneužili a probudili v ní fašismus a nebezpečný nacizmus. 

Proč právě Rusko má být tím agresorem, když už není  dávno zemí, která udržuje národy v koloniich? Rusko není SSSR. Jaká je pravda, která se skrývá za anexí Krymu a občanské války na Doněcku a Lugánsku?

 

 

V letech 1922-1923 byla uzavřena zákulisní dohoda o přemístění Židů na Krym, aby tam později vznikla židovská republika. Na Krymu bylo založeno 186 židovských farem. Sovětská vláda, přijala za to ročně 900 tisíc dolarů úročených  5%, po dobu 10 let.  Výměnou vydala RSFSR půjčku na dluhopisy a předala ji Západu. Roosevelt, Hoover, Marshall, a jiní, dostali takové dluhopisy na milióny hektarů krymské země. Pokud dokud ne 1954 dluh není zaplacený, SSSR dá tuto zemi Američanům. Tato země byla původně plánována Izraelem. V roce 2017 měla být ukončená smlouva o vojenské přítomnosti Ruska na Krymu.

Existovalo by Rusko ještě bez Stalina? Existovala by Evropa bez Stalina? Negramotný národ, nemůže být svobodný a vždy bude otrokem. Takový národ potřebuje diktátora. V den kdy se proti sobě postaví národy Slovanů, vyvrcholí třetí světová válka, která bude mít nenapravitelný dopad, pro budoucí civilizace. Bude se bojovat i ve vesmíru. Nastoupí roboti a lidští cyborgové s čipy v těle. Lidé pod vlivem vražedných zoombie drog. Biologické zbraně budou vpraveny nejen do potravin, ale i do zvířat a malé zabijácké drony, které projdou i tou nejmenší skulinou vás budou zabíjet v ulicích a ve vašich domovech. Fantazie? Možná.

 

 

Sdílejte s přáteli:

Rozděluj SPD a panuj pro Brusel

Po Okamurových zádech až do Parlamentu EU?

Je to naprosto skvělý plán, jak zachránit EU a její probruselský diktát s vnucovaným multikulti životem, pod vedením jednoho náboženství. Všechny současné, podplacené politické strany, se spojí a spustí se předvolební špinící kampaň proti SPD. Aby se odvrátilo podezření největšího štváče globalizmu, použije se kampaň mučedníka a zloděje. Celá kavárna a proevropské strany, nenávidí Bureše, toho zloděje a práskače a ten zase naopak, nenávidí Kalouska a Bartoše. Komedie pro nás před kamerami běží. Možná by jim to prošlo a lidé by se nechali obelhat smyšlenými i pravdivými  kauzami proti SPD a vlastenecká scéna by zanikla. Pak ale vlastenci zjistili, že si mohou založit svou novou  stranu a když získají po volbách nad 1,5%, dostanou celkem slušný peníz. Navíc by se mohla i oslabit jediná vlastenecká strana SPD, které se bojí i v Bruselu, pro její programové prosazení, přímé demokracie a referenda o vystoupení z EU a NATO. Rozděluj SPD a panuj pro Bruselskou diktátorskou Unii? Dost možná. Korytáři a odpadlíci, kteří šli roky s SPD, nyní zakládají strany, anebo jsou na kandidátkách opozice, (Volný, Nevludová, Bojko, Samková, Černohorský, Čejka, atd.). S využitím ukřivděných, uznání čekajících odpadlíků hnutí, se spouští špinící kauzy proti SPD. Nejvěrnějším ukřivděncem SPD, je pan Kamil P. Jeho denní náplní se stalo šíření polopravd a lží, proti některým členům SPD s využitím pochybujících členů hnutí. Komunikace s ním není možná. Víte, proč? Protože, kdo nesouhlasí s jeho názorem, je zaprodaný zrádce neoconů, bolševiků,  globalistů a každý musí být židem. Od 1989, oddělovaly vlastence,  křivdy a pomluvy s následným spojováním. A jak je to  dnes?

Diagnóza blázen 🙂

Takovéto členy je lehké využít k nenávisti. Znali byste bez paní Haškové, pana Bartoše a bez SPD, pana Jiřího Černohorského? Možná neznali! Jeden je obyčejný moravský tesař, bez znalosti cizích jazyků a znalosti globální politiky vůbec a druhý je extrémista a antisemita. Všimněte si, kde stojí pan Černohorský, než vzal kolem stojící dav vlastenců, paní Haškové. Mává nad ní svou vlajkou. Kde by tedy byl pan Černohorský, bez šplhání a využívání skutečných vůdců a lídrů?

Má namířeno do evropského parlamentu, aby svůj poslanecký plat, posílal českým vlastencům na projekty proti EU. Ptáme se tedy, proč zatím neposílá vlastencům teď nějakou korunu a naopak žije on  z jejich příspěvků? Pro některé ani není politik, ale hlas mu dají, protože nejsou spokojení s děním ve své zemi. Při prověřování transparentního účtu Čest Svoboda Respekt, vidíte, že za každou demonstraci, si spolek účtuje nějaké pomyslné částky. Podle jedné vlastenky, byla věškerá aparatura vždy zajištěná  z  vlastních zdrojů. Má tedy pan Černohorský nějaké faktury, kde tedy prokáže náklady na své demonstrace a setkávání spolku? Toto posouzení ponecháme na patřičných úřadech.

O činnosti pana Černohorského se jistě již brzké době bude určitě zajímat i exekutorská komora. Toto není vcelku naše starost a pouze reagujeme na zjištěné informace z komunikace i videí na  sociálních sítí. Že nezvládá pan Černohorský mít pod kontrolou ani své finance, nás upozornil,  pan Sany Davis z Kanady. My se tedy po tomto zjištění ptáme. Skutečně věříte člověku, který podle pana Sanyho Davise, dluží 3000 000 korun a své dluhy měl zanechat na svém nemocném otci, aby je splatil? Pokud má Sany Davis pravdu, jen málokdo uvěří, že svůj poslanecký plat, bude pan Černohorský posílat na projekty, vlastenců. Všechny důležité materiály na demonstrace a živé vysílání, mu připravují lidé, jako je pan Zdeněk Ch. a další z teamu. Panu Černohorskému pak stačí jen křičet do mikrofonu, anebo spustit živé vysílání a vymývání mozků začíná. Moravané slyší na patriotství a bojovné srdce. Většina stoupenců pana Černohorského, jsou důchodci či lidé z Husákovy doby, kteří jsou nespokojení se současným stavem země. Nyní je pan Černohorský na místě, které patřilo, paní Haškové.  Kdo mu pomůže, toho rychle shodí z piedestalu dolů. Nejeden vlastenec se už dočkal toho, že je u pana Černohorského v nemilosti.

http://vitejtevrealite.blogspot.com/2016/09/lucie-haskova-podvodnice-dluzi-penize_30.html

Na tomto videu, už se pan Černohorský prezentuje, jako zakladel spolku Čest svoboda respekt. Za to vše možná vděčí Lucii Haškové, kterou špinil naprosto stejně, jako Tomia  Okamuru. Vztek, že se Okamura, spojil s někým jiným ještě za Úsvitu a ne s ním,  z něho ještě zřejmě nevyprchal.

Znali byste pana Hampla a ostatní  bez SPD, Úsvitu či BPI a bez jejich přednášek o islamizaci a o Panevropské Unii? Zřejmě také neznali. Co odpadlíky z SPD?  Ti, co nyní jdou proti hnutí a dříve byli s SPD na demonstracích a různých besedách? Všichni se nyní podílejí na špinících kauzách, proti  SPD, protože mají své vlastní cíle. Založení své strany, nebo kandidaturu do EU. Hampl, Konvička, Samková, Volný , Nevludová, Bojko, společně s bývalým poslancem Černochem, který spustil kauzu v Úsvitu. Ti všichni použili Okamuru a nyní si chtějí ukousnout z těch milionů, které po volbách stát rozdá. V parlamentních volbách v roce 2017 si politické strany rozdaly 482 000 000 korun. Už chápete k čemu jsou volby a proč, je vždy před volbami, tolik nových vlasteneckých stran? Po Okamurových zádech se šplhají vzhůru k Bruselu. S ním, nebo proti němu. Klára Samková, která útok vedený romskými spoluobčany v Novém Boru s mačetami, obrátila ve vinu pořezaných z majority, právě proniká do světa politiky. Bez jejich přednášek o Islámu v ramci SPD, by jí málokdo znal. Připravte se, že bude hlavně obhájcem menšin. Volební slogan, ženy, která kšeftuje s menšinami, je výzva Okamurovi, kdy přestane kšeftovat s vlastenectvím. Ona je vlastenka?  Rodině červeňákových, vysoudila 900 000 Kč a pak vzkázala městu, že rodinu nebude nutit zaplatit dluhy na nájmu. Věříte této ženě? EU dává miliardové dotace menšinám a právníci jsou vždy potřeba. Komu z vás advokátka Samková vysoudila 900 000, za to, že jste neplatili nájmy a nepracovali?

 

 

 

Téma Islámu, přinesl na českou vlasteneckou scénu, pan Konvička se svým Blokem proti Islámu. Takže pravda je možná taková, že je to spíše naopak. Prolomení hradeb a další knižní literatura od Petra Hampla, trhá rekordy mezi vlastenci. Co teď? Jaký vliv to bude mít pro ČR, když se vlastenecká scéna rozhádá?

„Probuďte se, neboť vás budou nenávidět vaše vlastní děti, že jste nic neudělali“. Kandidát Kotleba, zničil svobodu Slovenska, rozdrobením hlasů vlastenců a Harabín tudíž  nepostoupil do prvního volebního kola o volbu, prezidenta Slovenské republiky. Nyní mají Slováci svou prezidentku Zuzanu Čaputovou a stanou se vazaly USA. Včetně toho jim ještě postaví Amerika vojenské základny NATO, na jejich území a ty budou ohrožovat i naší bezpečnost. Kdyby jste už v parlamentních volbách neposlouchali falešné vlastence a opozici, nemuseli jste se dnes dívat na zákon o manželství homosexuálních párů a jejich požadovanou adopci dětí. Stejně tak, byste neřešili Globální pakty, afrikanizaci a islamizaci naší země. Dali jste SPD malou pravomoc změnit naší zemi, podle jejich programu. Jen 22 poslaneckých hlasů, přeci nezastaví globalistický záměr. Teď přichází zdražování a utahování opasků s krájením svobody. To vy, volíte budoucnost pro své děti. My volíme SPD, protože nám záleží na budoucnosti našich dětí. A co vám?

 

Dočetli jste až sem?  Tak čtěte dál. Tento celý článek se nezakládá na úplné pravdě. Nebo jsou to  spíše polopravdy, vytvořené ze všech příspěvků vlastenců a jejich lídrů. Chtěli jsme vám jen ukázat, jak je manipulace slovem, nebezpečná.

Jak udává původní správce internetové domény aeronet.cz, firma Domain Tools ze Seattlu, byla doména zaregistrována v roce 2001 pravděpodobně za účelem informování o amatérském létání, v průběhu dalšího roku však změnila provozovatele, kterým se stal Lukas Brian Ross z Georgie, a začala anonymně nabízet nelegální software, hudbu a filmy. Od června 2014 přešla doména aeronet.cz pod nového správce Domains by Proxy z Arizony, který svým klientům nabízí také „skrytou identitu“, současný vydavatel je proto anonymní. Po změně správce v roce 2014 začal web vycházet v dnešní podobě

Chápeme, že se někomu zřejmě nelíbí nečinnost Okamurova hnutí SPD, ale nemůžeme mlčet, když se vytváří v Aeronetu konspirace o rozpadu SPD. Hnutí si prochází  změnami a jako v každé jiné straně, či hnutí se ani jemu nevyhnou intriky, chyby lídrů, chyby členů a chyby čekatelů. Stále je to však jediná vlastenecká strana, která má silné zastoupení po celé Evropě a je rovnocenným soupeřem, europarlamentním stranám. Po spojení se stranami, Le Peenové, Salviniho, Wielderse, Orbána, Kurtze a V4 může SPD zachránit ČR, před bruselským diktátem a před zaplavením ČR přistěhovalci z Afriky a arabských zemí. Naši občané čelí v současné době  drastickému zdražování a vláda po nich chce, aby si utahovali opasky, ještě více. Proto je nepochopitelné chování vlastenců, právě nyní, když se rozhoduje o budoucnosti naší země. Pokud by se vlastenecké strany mezi sebou domluvily, aby si rozdělily voličské hlasy, je veliká pravděpodobnost úspěchu v eurovolbách. Čím více vlastenců, byť z jiných stran, tím lepší podmínky, pro naši zemi. ,,Vlastenecké strany spojte se“, by mělo zaznít, jako heslo k následujících volbám. Neopakujte chyby slovenských sousedů a nedrolte hlasy, nýbrž si je spravedlivě rozdělte. Neházejte po sobě špínu a naopak se podporujte proti ANO, ČSSD, KSČM a Demobloku. Oni využívají vaší nenávisti a nesnášenlivosti vůči SPD.  Možná, byste si měli uvědomit, že jsou blogeři, ale i profesionální žurnalisté, kteří čerpají z facebookových příspěvků a tvoří z nich smyšlené články, jako jsme to právě teď udělali my, se smyšleným článkem. Nejvíce materiálu pro náš článek, se bohužel našlo právě na pana Černohorského, paní Haškovou a v poslední době i  pana Volného a paní Samkovou. Všichni tito jmenovaní,  mají něco společného. Minulost s SPD nebo s Úsvitem. Prostě spojení s Tomiem Okamurou.

Začali jsme tedy panem Černohorským. Z příspěvků paní Haškové se dozvídáme o konfliktech mezi dvěma aktéry. V nejednom příspěvku si stěžuje, že vše dělá jen ona a pan Černohorský se jen veze. Vzali jsme příspěvky paní Haškové a vytvořili příběh o panu Černohorském. Potom jsme vzali komunikace a videa s panem Sanym Davisem z Kanady. Tímto způsobem, totiž pracuje třeba pan Papežík, který výstřižky a komunikace vytržené z kontextu, posílá právě do Aeronetu a ten z toho vytvoří příběh plný polopravd. Aeronet, dělá prostě svou práci dobře. Je to nejčtenější platforma mezi vlastenci.  Nejprve jsme na chvíli vypustili článek, abychom mohli zachytit reakce vlastenecké scény. Chtěli jsme vědět, zda sami uznají, že tyto informace jsou dohledatelné na sociálních sítích, neboť mezi vlastenci, je taková tradice, řešit své špinavé prádlo na veřejnosti. Jakoby si neuvědomili, že vše lze dohledat a jednou se to může  použít i proti nim.  Článek jsme vložili do hromadného chatu  a dvou skupin spolků. Pan Černohorský je emoční člověk a takzvaně, co má na srdci, to má na jazyku. Když je hodně rozčílený pění a nešetří vulgarismy. Nejvíce emocí upouští právě před nespokojeností v České republice a v Evropě vůbec. Nenávidí EU a NATO.  Pořádá schůzky se svým spolkem, jezdí na demonstrace, píše články a streamuje na sociálních sítích.  K politice, si jak říká, přičichl přes Lucii Haškovou a když viděl, kolik špíny a korupce se v ní skrývá, rozhodl se změnit  situaci ve své zemi a vstoupit do politického dění. Vidíte, jak je jednoduché vytvořit článek plný polopravd jen z textů blogerů, či vašich komentářů na sociálních sítích. 

 

Vidíte, jak je snadné vytvořit příběh a profil člověka?  Nepodceňujte nebezpečí sociálních sítí. Prověřte si každou informaci, protože pravda, může mít tisíce podob, pokud je místo objektivity, jen zisk a sledovanost. Vyzýváme vlastenecké strany, aby nedovolily, kvůli prestiži, moci  a touze po europoslaneckém platu, zničit naši suverenitu, tradiční rodinu a naši krásnou kotlinu Česko-Moravsko-Slezskou, aby ochránily. Spojte se v dělbě hlasů. Pomozte i hnutí, o kterém si myslíte, že nic nedělá. Připravte se na společný boj. Volte SPD, ANS, Rozumné, Alternativu pro Českou republiku. Doufáme, že jste článek dočetli až sem a pochopili jste, že z vašich komentářů, může nepřítel vytvořit zbraň proti vám. Vyberme si silné zástupce a dejme jim náš hlas.

Hynek Blaško SPD , Jiří Černohorský ANS, Petr Haning Rozumní, Klára Samková Alternativa pro ČR.

Poražme všechny proevropské strany, díky, kterým jsme se stali montovnou a odpadem Evropy. Ukažte, že malá země, může mít rozumné a strategie schopné politiky. Zbavte nás předešlých vlád.

 

 

 

Sdílejte s přáteli: