Archiv rubriky: Nejsme celebrity, tak jaké máme problémy my?

„Češi, odmítáte ekologický fanatismus? Nevadí, my to do vás natlačíme třeba násilím!“


Poslední doba je pro ekoenviromentalismus jako stvořená. Pravidelně komentuji mnoho pokusů lidi oblbnout a zcela zotročit touto novou ideologií hraničící až s náboženstvím. Nuže, podíváme se zblízka na jeden indoktrinační článek.

 

Zachytil jsem v médiích jeden zvláště povedený článek, který vytvořila trojice redaktorů jimiž jsou Jiří Burýšek, investigativec Petr Juna a „arbitr“ sociálních sítí a Bakalův kůň, velký obdivovatel Gréty Thunberg Filip Vích. Nechci a nebudu tu rozebírat každého jednotlivého z nich, názor si udělejte sami, dle odkazů. Nicméně je dobré podotknout, že všichni tři jsou svým způsobem z jedné strany barikády a tedy se nelze divit, že své síly spojili.

Článek, který mě tak trochu navnadil zvednout to pomyslné pero a udělat si vlastní výtah a závěr je zde.

Můžeme samozřejmě sáhodlouze diskutovat o těch pro a proti a beztak se nedobereme žádného souznění. Prostě každý máme asi jiné vnímání, je to vlastně stejné jako u politických názorů. O tom ale také psát nechci. Co jsem chtěl, je rozbor jednotlivých bodů v článku, který tito tři redaktoři – aktivisté, nyní použiji nekorektního slova, vypotili. Tak jsem si dal tu práci a prošel jednotlivá uvedená data. Co na ně říci? Je to jednoduché, dá se to stylizovat asi takto: „Češi, odmítáte extrémní ekologický enviromentalismus? Nevadí, my ho do vás natlačíme třeba i násilím!“

Nuže k datům, podíváme se na to bod po bodu:

Bod 1) CO2 a jeho produkce

Co se týká dat o CO2, jsou to data jednak teoretická a nikde není odkaz na jejich podporu nebo nějaký výzkum a z části se jedná o statistiky. Je uveden jen zdroj, který to tvrdí bez jmenovitých členů vědecké komunity a jejich počtu. Zvláštní. Navíc, příklad benzínového automobilu produkujícího 200g CO2 na km..Pardon, mám auto z roku 2002, poměrně silné, 4 válec, benzín, 1,8 litru, 160 koní a probůh, nemám turbo!! Moje průměrná produkce CO2 v takovém voze je dle měření asi 185g na km. Tedy ptám se logicky, jak může mít auto, staré 17 let nižší emise než dnešní rádoby moderní auta? Dává to někomu smysl?

Navíc, produkce CO2 prokazatelně na klima vliv nemá. Nebo tedy má, ale tak minimální, že by jsme to ani nepoznali. Jak to vím? Tu je pádný argument: stačí si najít celý výzkum a práci pánů Neda Nikolova a Karla Zellera o atmosférickém tlaku, působení slunečního záření atd. Odkaz sem záměrně nedám, protože tu studii lze najít kdekoliv a i vyjádření k ní jsou různá. Obecně se ale samozřejmě nikde raději neuvádí, protože to je v momentálním trendu nevhodné. Čím by pak byla živa Gréta a její loutkovodiči? Jediné, co poskytnu, je tento odkaz, který to zcela jedinečně vystihuje i s platnými argumenty doloženými i zdroji, jmény a názvy.

Bod 2) Plasty v řekách a mořích

Ano, to je problém. Nejsem ignorant a pokud jste shlédli video v bodě 1, mohu říct, že se považuji s ohledem na 4 jmenované skupiny spíše za skeptika. Jenže navrhnuté řešení je kontraproduktivní. Dobře, omezíme produkci plastů a nahradíme ji dřevem nebo papírem…víte z čeho se dělá papír? Je to učivo základní školy. Tedy utrpí na to konto lesy…a víte co dělají lesy? Krom toho, že vyrábí kyslík a spotřebovávají CO2 (které ale také sami vytváří svým rozkladem) také poskytují přirozený stín a ochlazují tím zemi, zadržují vodu a působí proti erozím. Zkrátka je to jakási bariéra proti podobným výkyvům, která sice změny nezastaví, ale je pomyslnou zdí, za kterou se lidstvo může ukrýt. Navíc stromy jakéhokoliv druhu jsou němými svědky historie samotné země. No jo, jenže my je budeme v rámci boje „za klima“ devastovat ještě víc než jsou. Logické uvažování, že? Mimochodem, u nás tolik přetřepávaný kůrovec je samotným důsledkem politiky Bursíkovo legie Zelených, jak se lze dozvědět zde. Navíc, rozesmála mě ta snaha nějakého fast food řetězce, kde nechali udělat eko brčka u kterých pak zjistili, že jsou nerecyklovatelná. To je prostě k popukání. A když se to vezme globálně a dle představené mapky, nebylo by lepší apelovat na asijské státy, aby přistoupili k větším restrikcím vůči nadužívání plastů a investovali do lepšího systému recyklace a likvidace odpadů? Vždyť proboha dáváme peníze kam se dá (často i nedá), tak můžeme, když máme být tak klimauvědomělá EU, finančně pomoci Číně nebo Indii aby se tento problém podařilo zvrátit. Jenže tam ta vůle není…nebo že by to bylo v něčem jiném?? Kdo ví…

V každém případě, přepočet na hlavu je dá se říct také „na hlavu“, protože nelze přeci počítat tuny vyrobeného plastu na jednoho obyvatele, když se ne všechen plast používá právě pro obyvatele. Jsou plasty používané v průmyslu a také se výroba v rámci glogalistiky vyváží ze státu ven. Tudíž tento údaj je značně zkreslený a naprosto bezcenný.

Bod 3) Miliony tun vyhozeného jídla

Tam je to bohužel pravda. Nelze s tím polemizovat a vcelku se dá souhlasit s tím, že množství jídla, které vyhodíme se dostává do vysokých čísel. Nicméně, vyvstává tu otázka. Co je příčinou? Tady nelze označit za příčinu systém a vlastně ani lidi samotné. Jde o to, že lidé se v historii nikdy střídmosti moc neučili, máme to prostě v sobě. Zde nepomůže dle mého nic jiného, než správný apel a evoluce. Chce to prostor a čas, prostor….a čas…jako v geologii, ta je také o tlaku a času.

Co se vody týká, dle statistických údajů v článku neuvedených je spotřeba vody v ČR jednou z nejnižších v Evropě. Záměrně to redaktoři zamlčeli a nebo to prostě nevědí? Naše vodohospodářství se celkově zlepšuje, ale není to tím, že by jsme byly odpovědnější, ale prostě tím, že voda je drahá a neustále proklamovaná průměrná hrubá mzda přes 32 tisíc korun ve dvou třetinách obyvatel neodpovídá realitě. Lidé si prostě vyšší náklady dovolit nemohou. U potravin je to jinak, jelikož v tomto případě jsme odkázáni na dovoz a chudý český člověk si místo jednoho kvalitního jablka z lokálního sadu raději koupí 3 dovezené z velkosadů někde v Polsku či ještě hůř z Číny nebo Jižní Ameriky. Co na tom, že nutričně je skoro prázdné.

A nakonec elektrická energie. Samozřejmě, u nás je z větší části postavená na uhelných elektrárnách, jelikož je naše země takto surovinově vybavená. Snažíme se to omezit plány na výstavbu jaderných, ale to se zase nelíbí našim jižním a západním sousedům, kteří proti jádru brojí. A teď je tu dilema, přičemž vynechám to, že produkce oxidu uhličitého nemá na klima takový vliv jak si někdo myslí, což jsem psal už výše. Tedy, naše malá země oplývající uhelnými pánvemi a uranovými ložisky by dle nich měla nahradit výrobu energie solárními panely, ačkoliv naše rozloha je oproti nim nevelká a navíc počty slunečných dní by tu situaci moc nevylepšily, větrnými elektrárnami, ačkoliv poryvy větru tu nejsou nikterak významné vzhledem k naší poloze nebo vodními elektrárnami, které jsou jednak nejméně z těch všech efektivní a druhak, přespřílišná regulace toku stavěním přehrad je také kontraproduktivní protože tím ovlivníme mnoho a mnoho jiných ekologických procesů, přičmž důsledek by mohl být až katastrofální. Co tedy dělat? Patrně zhasnout a mlčet…Krom toho, přestože se stále debatuje o tom, že energie bude zanedlouho nedostatek a vyloučením jádra by se situace jen zhrošila, plánuje se tu výstavba nabíjecích stanic a masová výroba a využití elektromobilů a to v rámci nejen Evropy, ale nejlépe celého světa. Nejdou tyhle dvě věci tak trochu proti sobě? Copak to nikoho ještě nenapadlo?

Bod 4) Stoupá teplota i počet katastrof

Jistě, teplota stoupá a klesá v závislosti na množství faktorů, který dle mnou již zpočátku zmíněné studie ale nijak nesouvisí s množstvím CO2. V článku je zobrazen graf vykreslující stoupající teplotu..a to docela závratně. Jenže ten graf je jen z 20. století. Z hlediska geologického je to tzv. „prd ve větru“. Pokud si někdo chce udělat skutečný obrázek o vývoji teploty, je snadné najít grafy z měření polární stanice Vostok, které jsou uvedeny např. zde. Na něm je jasně patrné, že teplota a tedy i síla ledovců za poslední stovky let celkem cyklicky rostla i se snižovala a to bez ohledu na činnost člověka, který začal vyšší emise produkovat až v posledních asi dvou stech letech. Teplota na zemi byla před 50 tisíci lety dokonce ještě vyšší než dnes. Z grafu se dá tedy vyčíst (stejně jako ze studie Nikolov – Zeller), že po každém zvýšení teploty bude zákonitě následovat její snižování. Můžeme to odvrátit? Těžko. Je to zkrátka dáno přírodními a fyzikálními jevy, kterými se naše planeta řídí již stovky miliónů let. A to bez našeho přičinění….

Co se přírodních katastrof a jejich vztahu ke změnám klimatu týče, tam jsem zcela „nepolíben“ a tedy tuto pasáž takticky vynechám. Nicméně musím poznamenat, že to, co nazýváme přírodními katastrofami je z pohledu Přírody jako živého organismu s vlastními zákony jen průvodním jevem změn a dá se tedy očekávat, že počet jevů bude stoupat či klesat v závislosti na změnách. Jsem přesvědčen, že je to zkrátka přirozené

Závěrem

Tedy z toho všeho mi jde hlava kolem. Mám na to asi jen jeden, svůj osobní pohled. Každá ideologie, každá diktatura, kterou bylo lidstvo nuceno snášet, ať už to byl nacismus, fašismus, komunismus nebo jiná totalitní ideologie nebo diktatura, vždy narazila na své mantinely a padla. Lidé ji odmítli. Kapitalismus dal lidem jiný pohled, otevřel mnohé možnosti a jeho nedostatky při správném vedení se sice vždy nějak dostali na povrch a vznikla krize, ale pokaždé se vyřešila a jelo se dál. Tudíž ostatní ideologie neuspěli, kapitalismus zatím ano. A to je asi kámen úrazu. Lidé v kapitalismu jsou totiž nezávislejší, myslí až příliš svobodně a jako takový se dají velmi špatně ovládat. Nezbývá tedy nic jiného, než vymyslet nový způsob, jak jejich myšlení směřovat k tomu, že potřebujeme ovládat a to zcela dobrovolně. Teze a doktrýny o míru, klidu na práci, humanismu a mnohých jiných tu už byly a lidé je nepřijali s tak velkým nadšením jak se asi čekalo. Ani migrační krize jakožto ukázka solidarity a humanismu nedopadla dle očekávání a mnohé národy se vzpírají nucenému přijetí cizích kultur za cenu obětování své vlastní. Jak si jistě všímáte, vše z toho utichlo a teď je tu nové náboženství: Ekologické. Je správné zajistit kontinuitu života, obrodu přírody a její ochranu, nicméně fanaticky trvat na nulové uhlíkové stopě a emisích nás žene zpět do jeskyní a na stromy a ani tak nebudeme úplně „čistí“. Zabýváme se spotřebou hovězího masa místo toho, aby jsme se zabývali exponenciálním nárůstem populace a to zejména v zemích tzv. třetího světa. Lidsky vzato, problém není v otázkách zda klima se mění či nikoliv. Mění se a víme to. Problém je v tom, že určujeme příčiny na základě dojmů z výzkumů, které nám jen potvrzují to, že se něco děje a bez toho aniž by jsme chápali jak moc na to má vliv to, co se děje kolem planety a ne na ní samotné. Dav se fanatizuje, dav se manipuluje, dav je zbavován svobod a práv na vlastní volbu a názor a hlavně, je cenzurován. Nefungujeme na principu pro a proti, na principu svobodné diskuze, už dávno ne. Dnes se princip obrátil do stylu „Jsi s námi? Máš správný názor? Vítej. Nejsi s námi? Nesdílíš náš názor? Nejsi hodný diskuze!“ a pak konečný extrém „Oponuješ? Chceš se stavět proti? Umlčíme tě! Zlikvidujeme tě! Společensky, finančně, jakkoliv!“ Tak to dnes chodí…

Zdroj: https://jankavrza.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=729298

 

Autor: Jan Kavrza

Sdílejte s přáteli:

Rozhovor s Petrem Tesárkem o divadelním projektu

14368904_1664365243875813_4110378934445789168_n

Hledá se sponzor divadla

 

Divadelní agentura R&P se věnuje divadlu pro děti, kterému její tvůrci přidávají navíc další významný prvek. Jejich představení dělají radost dětem v dětských domovech, nemocnicích, základních a mateřských školách. Petr Tesárek je ředitelem smysluplného divadelního projektu pro děti, mezi jehož partnery patří i Hospodářská komora hl. m. Prahy. Zeptali jsme se pana ředitele na pár otázek, ohledně jeho manažérské činnosti pro divadlo.

 Je složité najít v dnešní době podporu pro kulturní projekt s charitativními prvky?

Na umění je sympatické a lákavé právě to krásné snění. Jenže většinou, umělecké sny bývají obvykle větší, než samotný rozpočet. Peníze, se nám shánějí stále obtížněji a proměnit představy kumštýřů se zdá být někdy těžce realizovatelné. Na rozdíl od sportovních zápasů, nemůžeme oblepit reklamou, třeba kostým Hamleta, nebo vyšperkovat reklamními bannery dekoraci Labutího jezera. Náklady na představení se přitom neustále zvyšují. Sály, ale mají stále stejnou kapacitu a zdražování vstupného nám diváky spíše ze sedadel vyhání, než je do nich usazuje. Oslovujeme proto sponzory, investory, mediální partnery, kteří by nám s financováním divadelního projektu pro děti pomohli a vyčarovali společně s námi úsměv na rtech našich dětí.

 

divadelní

Hrajeme představení Endele Vendele a Ententýky pro děti ve věku do 12 let až sto dětských představení v dětských domovech, nemocnicích, mateřských a základních školách. Neumíte si představit, kolik radosti přináší naše hra třeba do nemocnic. Jak neuvěřitelně pomáhá. Zejména nemocným dětem, které v době hospitalizace potřebují úplně nejvíc právě okamžik, který jim umožní alespoň na malou chvíli zapomenout. Na bolest, smutek, odloučení od rodiny a kamarádů. Naším úkolem je přesvědčit případné sponzory o tom, že podpora takových aktivit má smysl.

Co naopak přináší podpora divadelního projektu pro děti jeho partnerům?

Dobrý pocit, že pomohli ohroženým dětem. Nepochybně i jistou formu zviditelnění u veřejnosti, která zaznamená, že dětem pomáhají. Konkrétně u nás i pozvání na akce pořádané naší Divadelní agenturou R & P, stejně jako získání certifikátu za podporu a pomoc Divadelnímu projektu pro děti. Certifikát vypovídá o tom, že právě vaše firma pomáhá žít kvalitnější život ohroženým dětem. Napomáhá rozvoji fantazie a kreativity dětí, jejich hudebního cítění i vnímání českého jazyka. Především děti i jejich rodiče vidí, že na ně někdo myslí a chce jim pomoci. Takový pocit je pro každého z nás přece vůbec nejcennější. Nicméně, velice rád bych pozval i členy Hospodářské komory hl. m. Prahy a jejich děti na některé z našich představení.

boxík

Divadelní projekt pro děti je součástí konceptu Pomáháme plnit dětská přání. Partnerem konceptu je nezisková organizace Betynka. Společně v letošním roce plnili třeba přání dětem z dětského domova v Krompachu, které si psaly své dopisy „Ježíškovi“. Pomáhal je splnit i uspořádaný benefiční koncert. Divadelní agenturou R & P. Jedno z deseti pravidel, které musíte dodržovat v rozjezdu ve vašem podnikání, je investice s časem.

divadelní

Přidejte se i vy kteří byste chtěli podpořit Divadelní projekt pro malé děti.

Divadelní agenturou R & P

 

Právě hledáme osobní asistentku ředitele

Pracovní doba od 9 – 17 hod

Pracoviště v centru Prahy v moderně zařízené kanceláři.

pro více informací volejte na : 778 424 347

Petr tesárek

ředitel divadelní agentury R & P

 

 

 

Na rohu ulice K Habrovce, poblíž stanice metra Budějovická, se nachází neobvyklý dům se žluto modrou  fasádou a z prvky podmořského dna.

 

Na domě vás přivítá nápis ,,Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný pouze jedno“

Když vstoupíte dovnitř, překvapí vás interiér vybavený špičkovými masážními přístroji a luxusním nábytkem. Stěny jsou pomalované motivem z podmořského dna obrazy mořských panen.

Lázně Jupiter se specializují na snížení tělesné hmotnosti a vyřešení zdravotních komplikací. Wellness masáže vás psychicky i fyzicky posílí. Součástí služeb je fitness cvičení. Vše pod jednou střechou, pro vaši krásu a relax.

Procedury využívají nejmodernějších technologií neinvazivních metod a zahrnují pestrou škálu lázeňských balíčků. Vyzkoušet si můžete i samostatné procedury za skvělé ceny. Svěřte se do rukou našich profesionálů, kteří Vás dostanou do naprosté psychické a fyzické pohody.

Nekonečný svět pohody a relaxace

Výsledek obrázku pro lázně jupiter praha zkušenosti

LÁZNĚ JUPITER a.s.

provozovna PRAHA 4, Hornokrčská 31, 140 00 Praha 4 – Krč

244 463 205

605 075 726

 http://www.laznejupiter.cz

 

 


 

Sdílejte s přáteli:

Permanentní make-up, podtržení krásy

Ve světě  není novinkou, už i u nás, je permanentní make-up, doplňek pro krásu žen

 

amiea_10

 

Permanentní make-up je metoda, při které se vpravují pomocí velmi tenké jehly, barevné pigmenty, těsně pod povrch kůže. Barvy si většinou každá taterka zakoupí přímo od svého distributora nebo u školitele u kterého si právě dělá tetovací kurz. Jedním z těchto školitelů, je i paní Květa Kebrle, kam chodím na permanentní make-up už druhým rokem. Paní Květa, je průkopnicí permanentního make-upu v ČR. Permanentnímu make-upu se věnuje už 23 let. Když jsem se jí ptala, co jí přivedlo na  myšlenku začít se věnovat, právě tomuto, do té doby u nás v České republice neznámému, způsobu krášlení, odpověděla, že to byly Němky, které měli na operačních stolech, plastické chirurgie. Paní Květa pracuje totiž stále, jako sálová  instrumentářka na plastické chirurgii v Praze 1 a permanentní make-up školí v ostatním čase ve školicím centru, nacházejícím se na pomezí Řep a Zličína,Tvrdonická 480/2

 

 

20160422_125317

20160422_12531120160422_12575920160422_125754

 

 

 

 

 

 

Paní Květa, se svými děvčaty v jejím novém školicím středisku na permanentní make-up v Praze Od německých pacientek se dozvěděla, že to, co mají na své tváří a co jim nejde vůbec smýt, je permanentní make-up. Začala se ptát, jak se to aplikuje do kůže a jaké barvy se k tomu používají. Ptala se po svých přátelích, protože v té době ještě internet, nebyl tak známý. V Bratislavě prošla jedním školením permanentního make-upu. Nakonec odjela do Mnichova, kde ji doškolila, legenda mezi školiteli Simone Küronja Müller z firmy Beautify. Školící dvoudenní kurz od rána do večera stál 1000 marek, což bylo tenkrát 17 000,-Kč.Tam  se naučila během tak krátké doby vše. V počátcích nenakupovala od nikoho jiného, než od ní. Byla opravdu velmi šikovná a její barvy byly to nejlepší, co může trh s permanentními barvami nabízet. Dnes už kupuje paní Květa  pigmentové barvy i ostatní materiál včetně přístrojů, z Berlína od firmy MT.DERM a distribuje je pod vlastní obchodní značkou Amiea. Je jeho zástupce pro Čechy a Slovensko. Asi před pěti lety, začaly některé firmy podnikat v kosmetice a došlo také i na permanentní make-up. Tyto firmy, bohužel mnoho o této zkrášlovací metodě neví a jediné co je zajímá, jsou zisky z permanentního make-upu. Nabízejí většinou dovážené barvy z Číny, které by ona, nikdy nepoužila! Za své barvy ručí a má ke každé barvě certifikát o výrobě. Její děvčata, která školí, si od ní barvy kupují a vědí, že jsou to velice kvalitní barvy, které vydrží a nezpůsobují žádné alergické reakce. Používá pigmenty Amiea. Školí jak Slovenky, tak děvčata ze  Čech, ale ani po 23 letech co se permanentnímu make-upu věnuje, o sobě nemůže prohlásit, že je ve svém oboru dobrá. Učit se musíme stále a nejen permanentní make-up. Aby jste se mohla stát odbornicí na permanentní make-up je zapotřebí splňovat určitá kritéria.

 

  • Základní předpoklad, být zdravotní sestrou, nebo kosmetičkou (viz živnostenský zákon)
  • Volitelně: absolvovat kurz s akreditací MŠMT, kde dostanete potvrzení o absolvování kurzu  za  22,500,-Kč
  • Složit státní zkoušku(6000,-Kč), aby jste získali živnostenský list a mohli činnost vykonávat pod oborem osobní provozní služby,kde jsou popsány hodnotící standarty jednotlivých profesí – odborník na permanentní make-up, tatér, piercer.

 

20160422_102432

permanentní make-up

20160422_102423

20160422_102415

 

 

 

 

 

 

Školicí středisko 

Dříve paní Květa hodně cestovala a přednášela na různých seminářích. Dnes zavítá, už pouze jednou ročně do Berlína na mezinárodní kongres a jinak se doškolovat už nikým nenechá. Na moji otázku, kde ženy nejvíce využívají permanentní make-up, mi odpověděla, že v Rusku a na Slovensku. Při návštěvě kosmetického salónu si rovnou nechají ženy aplikovat permanentní make-up. Ruské ženy o sebe více dbají a nelitují peněz, které investují do svého vzhledu. Naopak české ženy, se buď nelíčí vůbec a neinvestují do vzhledu, nebo jsou naopak zmalované jako kraslice 😀 Takže České ženy, vzpamatujme se a začněme o sebe více dbát! Tvrdí se, že v Rusku je obrovská chudoba oproti ČR a já tedy nějak nechápu, jak to, že jsou tam ženy, finančně náročnější 😉 Permanentní make-up se hodně využívá i na Blízkém vychodě a v Egyptě. Zdejší ženy, musí upoutat svým krásným pohledem a jsou rádi zvýrazněné více, než je obvyklé. Na různých sociálních sítích, jako třeba na Facebooku, kolují video-návody, jak si správně namalovat oční linky, které si krásně protáhnete a vytvoříte si tak kočičí pohled, nebo výraz Kleopatry 😉 Paní Květa mi vysvětlila, že takovýto tvar linek se vytetovat nedá, protože u chirurgické korekce víček, kterou třeba podstoupíme v budoucnu, by nám u očí zůstala část linky a vypadalo by to jako přistávací plocha.

 

permanentní make-up

permanentní make-up

 

 

 

 

 

 

 

Permanentní make-up je uvažovatelný až od 30 let, ale není to pevně stanovené ani dané věkem. Je to individuální podle potřeby. Tímto způsobem tetování, se dá i opravit poškozený prsní dvorec, nebo vypadávající vlasy. Jeden takový tetovací salón na vlasy, nám paní Květa doporučila. Je to salón v Olomouci  paní Štětinové. Paní Květa školí, zdravotní sestry a kosmetičky, co mají své salóny. Při mé návštěvě mi jedna z nich dělala oční linky, byla to slečna Ivanka ze salónu Fatima z Teplic. Práce paní Květu stále baví, ale pomalu již přemýšlí o odchodu do ústraní. Chce se věnovat své rodině aby jim vynahradila ty chvíle, kdy museli být bez ní. Zatím svou nástupkyni nemá, ale je možné že jednou by jí mohla nahradit jedna Slovenka. Nechme se tedy překvapit. 😉 Na závěr rozhovoru jsem se zeptala slečen, které právě byly na školení u paní Květy, jaká je vlastně žena a učitelka.Odpověď, kterou jsem uslyšela, jsem přesně čekala. Nic jiného o paní Květě, se totiž říci nedá. Je to báječná ženská, se kterou si  krásně popovídáte a má pro vás vždy radu i porozumění. Navíc je to přísná a důsledná učitelka, která dělá svou práci naprosto dokonale a v permanentním make-upu, je hvězdou číslo 1. Své žákyně naučí vše od dermatologie, první pomoci až po chirurgii, aby byly ve svém oboru těmi nejlepšími a nejuznávanějšími. Odcházela jsem ze školícího centra, plná informací o permanentním make-upu a těšila jsem se na příští setkání, protože mě slečna Ivanka přemluvila do chloupkového obočí. No co? Oční linky bez obočí, by nebyly to pravé mandlové 😀 Třeba se ještě nechám ukecat i znovu do rtů, ale to bych se nesměla 14 dní líbat a já se líbám tak ráda 😳  

Máte nějaké zkušenosti z permanentním make-upem? Napište mi do komentáře a podělte se s námi. Pokud máte zájem o permanentní makeup zdarma jako modelka, pište na

info@zenska-logika.cz, nebo vložte email přímo do komentáře.

 

 

Sdílejte s přáteli:

Blogerka Lúca eM bláznivě upřimná

Obyčejná česká máma na mateřské, říkám si Lúca eM (blogerka)

 

Jedná se jen o můj pohled jak jí vidím já.Ona říká, že taková není.Když si pustíte její první videa uvidíte kdo vidí správně 😀Začalo to vše jako nevinný nápad, ještě když jsem byla těhotná. Dívala jsem se dost často na videa, protože jsem měla více času. Převážně jsem sledovala nějaká ta naučná videa, podle kterých jsem se ráda učila nové věci. Jednou jsem narazila na možnost jak být blogerka přes videa na Youtube. Jsem taková praštěná a upovídaná a ráda někoho učím. Nápad jak to, co umím já nebo co mám ráda já, budu předávat dál, byl v tu chvíli na světě. Ano, budu blogerka! 

 

blogerka

Jsem exhibicionistka a cítím se jako ryba ve vodě, když můžu mluvit o všech těch maličkostech, které mě dělají šťastnou. Mé první video, které jsem jen tak ze zvědavosti natočila, mi ukázalo, jak moc práce se skrývá za kvalitním video blogerstvím. Obnášelo to hlavně naučit se pracovat s programy na stříhání videí a vkládání titulků, či různé grafické úpravy písma. Nu což? Být blogerka má prostě i svá úskalí a nic není zadarmo 😉 Upřimně, jsem hrozně moc kritická a trvalo mi dost dlouho, než jsem našla skutečné blogery, kteří se mi líbili. Řekla jsem si, že to zkusím udělat po svém a třeba se to bude někomu i líbit. Od základní školy jsem byla prostě svá a ani kluky jsem nijak zvlášť neoslovovala svou povahou. 😆 Můj nynější manžel si mě musel vyloženě ulovit a já jsem moc šťastná, že se mu to povedlo, protože máme spolu ty naše dvě malé krásné princezničky. Kristýnku a Zuzanku. Jsou to naše malá sluníčka a díky jim je ten náš svět krásnější 

 

Chtěla bych inspirovat a povzbudit všechny ty nedokonalé osobnosti, jako jsem já. Holky, které bojují s tím, že mají třeba nějaké to kilo navíc, nebo nejsou zrovna nejkrásnějšími ženami na planetě. Mým největším Youtuberským snem je zaujmout lidi, kteří potřebují zvednout náladu a sebevědomí a uvědomit si, že jsou krásní a úžasní, takoví jací jsou a výjimečnost je přednost, ne vada. Jsem shopoholička v dobrém slova smyslu a ráda doporučuji svým známým, kde by měli nakupovat a jak levně pořídí nebo kam naopak nemají vstrčit ani nos. 😀 Mám spoustu zájmů a dá se říct, že jich mám asi více, než je obvyklé. Pracuji jako zdravotní sestra. Největší zájem mám o První pomoc. Ráda na toto téma neustále studuji různou literaturu a chodím i na různé přednášky. Také i já sama přednáším, takže bych chtěla toto důležité téma týkající se nás všech, rozšířit do povědomí lidí sledujících Youtube. K tomuto všemu ještě od svých 13 let stepuji a nějakou dobu jsem se stepu věnovala i závodně. Step dokonce i vyučuji. Chtěla bych natočit  videa výuková Jak se naučit správně stepovat a postupně i zařadit do mého kanálu videí, blog se zdravými recepty a celkově zdravým životním stylem. Nemusí se hlavně držet jen stupidní diety a může si to dovolit každý. Ráda bych si ale ponechala i svou roli ztřeštěné a bláznivé mladé holky, která má v životě mnoho cílů a chci ukázat, že i s dětmi si můžete plnit svá přání a sny 😉 Dnes je nás spousta, co jsme se rozhodli získat vaší přízeň pomocí Youtuberství a já budu ráda za každý zájem z vaší strany. Like a sdílení bude má odměna za tu dřinu, co youtuberství obnáší. Magazín Ženská-logika.cz mi nabídl možnost bezplatné reklamy a já jí ráda využila, abych získala ještě větší sledovanost než mám.

To je o mně asi vše. Těším se na shledání s vámi na mém kanálu.

 

Luca eM

Sdílejte s přáteli: