Češi, odmítáte ekologický fanatismus?

zařazeno v: Politika očima žen | 0
Sdílejte s přáteli:

Nevadí, my to do vás natlačíme Češi, třeba násilím!“

Poslední doba je pro environmentalismus jako stvořená. Pravidelně komentuji mnoho pokusů lidi oblbnout a zcela zotročit touto novou ideologií hraničící až s náboženstvím. Nuže, podíváme se zblízka na jeden indoktrinační článek. Zachytil jsem v médiích jeden zvláště povedený článek, který vytvořila trojice redaktorů jimiž jsou Jiří Burýšek, investigativec Petr Juna a „arbitr“ sociálních sítí a Bakalův kůň, velký obdivovatel Gréty Thunberg Filip Vích. Nechci a nebudu tu rozebírat každého jednotlivého z nich, názor si udělejte sami, dle odkazů. Nicméně je dobré podotknout, že všichni tři jsou svým způsobem z jedné strany barikády a tedy se nelze divit, že své síly spojili.

Článek, který mě tak trochu navnadil zvednout to pomyslné pero a udělat si vlastní výtah a závěr je zde.

Můžeme samozřejmě sáhodlouze diskutovat o těch pro a proti a beztak se nedobereme žádného souznění. Prostě každý máme asi jiné vnímání, je to vlastně stejné jako u politických názorů. O tom ale také psát nechci. Co jsem chtěl, je rozbor jednotlivých bodů v článku, který tito tři redaktoři – aktivisté, nyní použiji nekorektního slova, vypotili. Tak jsem si dal tu práci a prošel jednotlivá uvedená data. Co na ně říci? Je to jednoduché, dá se to stylizovat asi takto: „Češi, odmítáte extrémní ekologický enviromentalismus? Nevadí, my ho do vás natlačíme třeba i násilím!“

Češi,národy

Nuže k datům, podíváme se na to bod po bodu:

Bod 1) CO2 a jeho produkce

Co se týká dat o CO2, jsou to data jednak teoretická a nikde není odkaz na jejich podporu nebo nějaký výzkum a z části se jedná o statistiky. Je uveden jen zdroj, který to tvrdí bez jmenovitých členů vědecké komunity a jejich počtu. Zvláštní. Navíc, příklad benzínového automobilu produkujícího 200g CO2 na km..Pardon, mám auto z roku 2002, poměrně silné, 4 válec, benzín, 1,8 litru, 160 koní a probůh, nemám turbo!! Moje průměrná produkce CO2 v takovém voze je dle měření asi 185g na km. Tedy ptám se logicky, jak může mít auto, staré 17 let nižší emise než dnešní rádoby moderní auta? Dává to někomu smysl?

Navíc, produkce CO2 prokazatelně na klima vliv nemá. Nebo tedy má, ale tak minimální, že by jsme to ani nepoznali. Jak to vím? Tu je pádný argument: stačí si najít celý výzkum a práci pánů Neda Nikolova a Karla Zellera o atmosférickém tlaku, působení slunečního záření atd. Odkaz sem záměrně nedám, protože tu studii lze najít kdekoliv a i vyjádření k ní jsou různá. Obecně se ale samozřejmě nikde raději neuvádí, protože to je v momentálním trendu nevhodné. Čím by pak byla živa Gréta a její loutkovodiči? Jediné, co poskytnu, je tento odkaz, který to zcela jedinečně vystihuje i s platnými argumenty doloženými i zdroji, jmény a názvy.

Bod 2) Plasty v řekách a mořích

Ano, to je problém. Nejsem ignorant a pokud jste shlédli video v bodě 1, mohu říct, že se považuji s ohledem na 4 jmenované skupiny spíše za skeptika. Jenže nevrhnuté řešení, je kontraproduktivní. Dobře, omezíme produkci plastů a nahradíme ji dřevem nebo papírem…víte z čeho se dělá papír? Je to učivo základní školy. Tedy utrpí na to konto lesy…a víte co dělají lesy? Krom toho, že vyrábí kyslík a spotřebovávají CO2 (které ale také sami vytváří svým rozkladem) také poskytují přirozený stín a ochlazují tím zemi, zadržují vodu a působí proti erozím. Zkrátka je to jakási bariéra proti podobným výkyvům, která sice změny nezastaví, ale je pomyslnou zdí, za kterou se lidstvo může ukrýt. Navíc stromy jakéhokoliv druhu jsou němými svědky historie samotné země. No jo, jenže my je budeme v rámci boje „za klima“ devastovat ještě víc než jsou. Logické uvažování, že? Mimochodem, u nás tolik přetřepávaný kůrovec je samotným důsledkem politiky Bursíkovo legie Zelených, jak se lze dozvědět zde. Navíc, rozesmála mě ta snaha nějakého fast food řetězce, kde nechali udělat eko brčka u kterých pak zjistili, že jsou nerecyklovatelná. To je prostě k popukání. A když se to vezme globálně a dle představené mapky, nebylo by lepší apelovat na asijské státy, aby přistoupili k větším restrikcím vůči nadužívání plastů a investovali do lepšího systému recyklace a likvidace odpadů? Vždyť proboha dáváme peníze kam se dá (často i nedá), tak můžeme, když máme být tak klimauvědomělá EU, finančně pomoci Číně nebo Indii aby se tento problém podařilo zvrátit. Jenže tam ta vůle není…nebo že by to bylo v něčem jiném?? Kdo ví…

V každém případě, přepočet na hlavu je dá se říct také „na hlavu“, protože nelze přeci počítat tuny vyrobeného plastu na jednoho obyvatele, když se ne všechen plast používá právě pro obyvatele. Jsou plasty používané v průmyslu a také se výroba v rámci glogalistiky vyváží ze státu ven. Tudíž tento údaj je značně zkreslený a naprosto bezcenný.

Bod 3) Miliony tun vyhozeného jídla

Tam je to bohužel pravda. Nelze s tím polemizovat a vcelku se dá souhlasit s tím, že množství jídla, které vyhodíme se dostává do vysokých čísel. Nicméně, vyvstává tu otázka. Co je příčinou? Tady nelze označit za příčinu systém a vlastně ani lidi samotné. Jde o to, že lidé se v historii nikdy střídmosti moc neučili, máme to prostě v sobě. Zde nepomůže dle mého nic jiného, než správný apel a evoluce. Chce to prostor a čas, prostor….a čas…jako v geologii, ta je také o tlaku a času.

Co se vody týká, dle statistických údajů v článku neuvedených je spotřeba vody v ČR jednou z nejnižších v Evropě. Záměrně to redaktoři zamlčeli a nebo to prostě nevědí? Naše vodohospodářství se celkově zlepšuje, ale není to tím, že by jsme byly odpovědnější, ale prostě tím, že voda je drahá a neustále proklamovaná průměrná hrubá mzda přes 32 tisíc korun ve dvou třetinách obyvatel neodpovídá realitě. Lidé si prostě vyšší náklady dovolit nemohou. U potravin je to jinak, jelikož v tomto případě jsme odkázáni na dovoz a chudý český člověk si místo jednoho kvalitního jablka z lokálního sadu raději koupí 3 dovezené z velkosadů někde v Polsku či ještě hůř z Číny nebo Jižní Ameriky. Co na tom, že nutričně je skoro prázdné.

A nakonec elektrická energie. Samozřejmě, u nás je z větší části postavená na uhelných elektrárnách, jelikož je naše země takto surovinově vybavená. Snažíme se to omezit plány na výstavbu jaderných, ale to se zase nelíbí našim jižním a západním sousedům, kteří proti jádru brojí. A teď je tu dilema, přičemž vynechám to, že produkce oxidu uhličitého nemá na klima takový vliv jak si někdo myslí, což jsem psal už výše. Tedy, naše malá země oplývající uhelnými pánvemi a uranovými ložisky by dle nich měla nahradit výrobu energie solárními panely, ačkoliv naše rozloha je oproti nim nevelká a navíc počty slunečných dní by tu situaci moc nevylepšily, větrnými elektrárnami, ačkoliv poryvy větru tu nejsou nikterak významné vzhledem k naší poloze nebo vodními elektrárnami, které jsou jednak nejméně z těch všech efektivní a druhak, přes-přílišná regulace toku stavěním přehrad je také kontraproduktivní protože tím ovlivníme mnoho a mnoho jiných ekologických procesů, přičemž důsledek by mohl být až katastrofální. Co tedy dělat? Patrně zhasnout a mlčet…Krom toho, přestože se stále debatuje o tom, že energie bude zanedlouho nedostatek a vyloučením jádra by se situace jen zhrošila, plánuje se tu výstavba nabíjecích stanic a masová výroba a využití elektromobilů a to v rámci nejen Evropy, ale nejlépe celého světa. Nejdou tyhle dvě věci tak trochu proti sobě? Copak to nikoho ještě nenapadlo?

Bod 4) Stoupá teplota i počet katastrof

Jistě, teplota stoupá a klesá v závislosti na množství faktorů, který dle mnou již zpočátku zmíněné studie ale nijak nesouvisí s množstvím CO2. V článku je zobrazen graf vykreslující stoupající teplotu..a to docela závratně. Jenže ten graf je jen z 20. století. Z hlediska geologického je to tzv. „prd ve větru“. Pokud si někdo chce udělat skutečný obrázek o vývoji teploty, je snadné najít grafy z měření polární stanice Vostok, které jsou uvedeny např. zde. Na něm je jasně patrné, že teplota a tedy i síla ledovců za poslední stovky let celkem cyklicky rostla i se snižovala a to bez ohledu na činnost člověka, který začal vyšší emise produkovat až v posledních asi dvou stech letech. Teplota na zemi byla před 50 tisíci lety dokonce ještě vyšší než dnes. Z grafu se dá tedy vyčíst (stejně jako ze studie Nikolov – Zeller), že po každém zvýšení teploty bude zákonitě následovat její snižování. Můžeme to odvrátit? Těžko. Je to zkrátka dáno přírodními a fyzikálními jevy, kterými se naše planeta řídí již stovky miliónů let. A to bez našeho přičinění….

Co se přírodních katastrof a jejich vztahu ke změnám klimatu týče, tam jsem zcela „nepolíben“ a tedy tuto pasáž takticky vynechám. Nicméně musím poznamenat, že to, co nazýváme přírodními katastrofami je z pohledu Přírody jako živého organismu s vlastními zákony jen průvodním jevem změn a dá se tedy očekávat, že počet jevů bude stoupat či klesat v závislosti na změnách. Jsem přesvědčen, že je to zkrátka přirozené

Závěrem

Tedy z toho všeho mi jde hlava kolem. Mám na to asi jen jeden, svůj osobní pohled. Každá ideologie, každá diktatura, kterou bylo lidstvo nuceno snášet, ať už to byl nacismus, fašismus, komunismus nebo jiná totalitní ideologie nebo diktatura, vždy narazila na své mantinely a padla. Lidé ji odmítli. Kapitalismus dal lidem jiný pohled, otevřel mnohé možnosti a jeho nedostatky při správném vedení se sice vždy nějak dostali na povrch a vznikla krize, ale pokaždé se vyřešila a jelo se dál. Tudíž ostatní ideologie neuspěli, kapitalismus zatím ano. A to je asi kámen úrazu. Lidé v kapitalismu jsou totiž nezávislejší, myslí až příliš svobodně a jako takový se dají velmi špatně ovládat. Nezbývá tedy nic jiného, než vymyslet nový způsob, jak jejich myšlení směřovat k tomu, že potřebujeme ovládat a to zcela dobrovolně. Teze a doktrýny o míru, klidu na práci, humanismu a mnohých jiných tu už byly a lidé je nepřijali s tak velkým nadšením jak se asi čekalo. Ani migrační krize jakožto ukázka solidarity a humanismu nedopadla dle očekávání a mnohé národy se vzpírají nucenému přijetí cizích kultur za cenu obětování své vlastní. Jak si jistě všímáte, vše z toho utichlo a teď je tu nové náboženství: Ekologické. Je správné zajistit kontinuitu života, obrodu přírody a její ochranu, nicméně fanaticky trvat na nulové uhlíkové stopě a emisích nás žene zpět do jeskyní a na stromy a ani tak nebudeme úplně „čistí“. Zabýváme se spotřebou hovězího masa místo toho, aby jsme se zabývali exponenciálním nárůstem populace a to zejména v zemích tzv. třetího světa. Lidsky vzato, problém není v otázkách zda klima se mění či nikoliv. Mění se a víme to. Problém je v tom, že určujeme příčiny na základě dojmů z výzkumů, které nám jen potvrzují to, že se něco děje a bez toho aniž by jsme chápali jak moc na to má vliv to, co se děje kolem planety a ne na ní samotné. Dav se fanatizuje, dav se manipuluje, dav je zbavován svobod a práv na vlastní volbu a názor a hlavně, je cenzurován. Nefungujeme na principu pro a proti, na principu svobodné diskuze, už dávno ne. Dnes se princip obrátil do stylu „Jsi s námi? Máš správný názor? Vítej. Nejsi s námi? Nesdílíš náš názor? Nejsi hodný diskuze!“ a pak konečný extrém „Oponuješ? Chceš se stavět proti? Umlčíme tě! Zlikvidujeme tě! Společensky, finančně, jakkoliv!“ Tak to dnes chodí…

Zdroj: https://jankavrza.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=729298

 

Autor: Jan Kavrza

Napsat komentář